Cream Valoare adaugata pentru afacerea Dvs
Cunoastem Cum sa atingeti rezultate
Construim Istorii de succes

Plus valoare

Obiectivul principal al programului investitional pe care il promoveaza Zonele economice libere este cresterea profitului prin costuri, procesul efectiv de productie in zona libera si comercializarea pe piete emergente duce la economii de costuri care se situeaza intre 10-20 % fata de amplasamente similare pe alte platforme industriale ale tarii.

Una din sarcinile primordiale ale Guvernului este atragerea investitiilor si crearea unui climat antreprenorial favorabil pentru investitorii – atat straini, cat si autohtoni. In acest sens, se iau masuri pentru stimularea activitatii de intreprinzator si ameliorarea climatului investitional, accentuandu-se amplasarea geografica a tarii, forta de munca calificata, solurile fertile ai participarea republicii in cadrul zonelor de comert liber cu tarile CSI si cele Europene. Atractivitatea investitionala a Moldovei e determinata si de faptul ca a fost incheiat Acordul de Parteneriat si Cooperare cu Uniunea Europeana, cat si de accesul pe piete externe prin intermediul Sistemului General de Preferinte (GSP+) cu UE, Elvetia, Japonia etc. Actele legislative adoptate in ultima perioada (Legea cu privire la investitiile in activitatea de intreprinzator, Legea cu privire la organizatiile de microfinantare, Legea cu privire la documentul electronic si semnatura digitala, Legea cu privire la comertul electronic, Legea cu privire la leasing), precum si noile proiecte de legi elaborate in domeniul economiei, au un singur scop – asigurarea unei politici economice a statului – echilibrata si previzibila, - simplificarea crearii si functionarii intreprinderilor, precum si stimularea noilor investitii. Sint atractive pentru proiecte industriale si zonele economice libere, care ofera un sir de facilitati fiscale si vamale, precum si garantii de stat rezidentilor sai.

Costuri

1.
Taxa pentru participare la concurs: 600 euro
Taxa de inregistrare in calitate de rezident: 700 euro
Taxa de acordare a autorizatiei pentru desfasurarea genurilor de activitate pentru fiecare gen de activitate separat pe perioada de un an calindaristic: 300 euro
2.
Pentru activitatea in cadrul ZAL se percepe taxa zonala din:
Venit vanzari nete (produse / servicii) – pana la 1 % dar nu mai putin de 4 mii lei / luna
Alte venituri – pana la 2 % dar nu mai putin de 4 mii lei / luna
3.
Taxa pentru arenda terenului (pentru m2 / an):
Teren pentru desfasurarea activitatii in regim de zona economica libera: pana la 1 euro
Teren pentru desfasurarea activitatii in regim general: pana la 1 euro

Cadrul juridic

  • Acordurile internationale la care Republica Moldova este parte
  • Legislatia Republicii Moldova
  • Actele normative ale Guvernului
  • Actele normative ale Administratiei zonei libere