Cream Valoare adaugata pentru afacerea Dvs
Cunoastem Cum sa atingeti rezultate
Construim Istorii de succes

Facilitati fiscale

Legislatia fiscala nationala in vigoare prevede un sir de facilitati aplicate rezidentilor ZEL/ZAL:

 • Scutire de 50% din cota impozitului stabilita in RM pentru venitul obtinut din exportul marfurilor (serviciilor) originare din zona economica libera in afara teritoriului RM
 • Scutire de 25% din cota impozitului stabilita in RM pentru venitul obtinut din alte activitati decat exportul de marfuri (servicii)
 • Scutire totala timp de 3 ani de plata impozitului pe venitul obtinut din exportul marfurilor (serviciilor) originare din zona economica libera in afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii in zona libera a cel putin 1 mln USD
 • Scutire totala timp de 5 ani de plata impozitului pe venitul obtinut din exportul marfurilor (serviciilor) originare din zona economica libera in afara teritoriului RM, drept rezultat al investirii in zona libera a cel putin 5 mln USD
 • T.V.A. nu se aplică marfurilor (serviciilor) livrate in interiorul zonelor libere
 • Cota zero a T.V.A. pentru marfurile (serviciile) livrate in zona libera din afara Republicii Moldova, marfurile (serviciile) livrate din zona libera in afara RM, marfurile (serviciile) livrate in zona libera din restul teritoriului RM, marfurile (serviciile) livrate de catre rezidentii diferitor zone libere din RM unul altuia
 • Scutire de plata accizelor pentru marfurile introduse in zona libera din afara Republicii Moldova, din alte zone libere, din restul teritoriului RM, precum si marfurile originare din aceasta zona si exportate in afara RM
 • Nu sunt supuse accizelor livrarile de marfuri efectuate in interiorul zonei libere si livrarile de marfuri dintr-o zona libera in alta

Regim vamal

Legislația RM prevede întroducerea mărfurilor pe teritoriul zonei libere, bine delimitată de restul teritoriului national, în vederea prelucrării şi comercializării lor pe terţe pieţe, fără aplicarea restricţiilor tarifare şi netarifare ale regimului vamal în comparaţie cu teritoriul naţional, corespunzător spaţiului rezervat zonei vamale libere (ZVL). Pe teritoriul ZVL regimul vamal este asigurat de către serviciul vamal zonal al Serviciului Vamal de Stat a cărui activitate este coordonată sub aspect organizatoric cu Administraţia. Pe teritoriul ZVL se stabileşte regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse şi scoase de pe acest teritoriu. Introducerea zilnică în ZVL a mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, avînd valoarea totală indicată în documentele de însoţire a acestora, care nu va depăşi 500 de euro inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei vamale.
Sînt scutite de taxe vamale mărfurile şi alte obiecte:

 • introduse în ZVL pentru consum final;
 • scoase din ZVL pe teritoriul vamal al RM fiind originare din această zonă;
 • scoase din ZVL în afara teritoriului vamal al RM, fiind originare din această zonă;
 • scoase prin ZVL în afara teritoriului vamal al RM, indiferent de origine.
Se consideră originare din ZVL mărfurile, produse integral sau prelucrate integral în această zonă, dacă:
 • intervine schimbarea poziţiei mărfii (a codului de clasificare a mărfii) în nomenclatorul mărfurilor la nivelul unuia din primele patru semne; sau
 • costul mărfurilor declarate ce se exportă depăşeşte costul mărfurilor introduse în ZVL din cauza creşterii cu peste 35% a ponderii cheltuielilor proprii.
Asupra mărfurilor (serviciilor) care n-au fost prelucrate suficient în ZVL, la scoaterea lor din zonă pe restul teritoriului vamal al RM se extind prevederile legislaţiei vamale, în partea ce se referă la conţinutul componenţei importului. Se interzice introducerea pe teritoriul ZVL a mărfurilor şi altor obiecte în cazul în care comercializarea lor este interzisă de legile RM sau de acordurile internaţionale la care RM este parte, precum şi în cazul în care acestea:
 • prezintă pericol pentru alte mărfuri şi obiecte din zona liberă;
 • pun în pericol starea morală şi securitatea publică;
 • nu corespund normelor şi regulilor ecologice şi sanitaro-igienice prevăzute de legislaţie;
 • nu corespund cerinţelor de calitate stabilite de legislaţie.
Livrările de mărfuri (servicii) în ZVL de pe restul teritoriului vamal al RM sînt asimilate exportului, iar livrarea mărfurilor (serviciilor) din ZVL pe restul teritoriului vamal al RM sînt asimilate importului şi se reglementează în conformitate cu legislaţia. Mărfurile (serviciile) aflate în ZVL pînă la momentul traversării frontierelor ei au regim de circulaţie liberă şi se transmit de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale.