Cream Valoare adaugata pentru afacerea Dvs
Cunoastem Cum sa atingeti rezultate
Construim Istorii de succes

Legislatie

Functionarea ZAL PP "Otaci-Business" este reglamentata de:

 • Legea RM cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27.07.2001
 • Hotarirea Guvernului RM privind aprobarea Conceptiei privind crearea si dezvoltarea ZEL Nr.783 din 17.06.2002
 • Hotarirea Guvernului RM privind reglementarea controalelor nr.395 din 01.04.2003/li>
 • Anexa nr. 1 si 2 la Hotarirea Guvernului RM nr. 686 din 30 mai 2002
 • Regulamentul cu privire la concursurile de selectare a rezidentilor zonelor economice libere
 • Regulamentul cu privire la modul de trecere a frontierei zonei economice libere
 • Anexa nr. 5 la Hotarirea Guvernului RM nr. 1757 din 31 decembrie 2002
 • Legea RM pivind Zona Antreprenoriatului Liber Parcul de Productie "Otaci-Business" Nr.1565-XIII din 26.02.1998
 • Regulamentul Zonei Antreprenoriatului Liber Parcul de Productie "Otaci-Business"

Statutul de rezident ZAL

Rezident al zonei libere, poate deveni orice persoana fizica sau juridica inregistrata conform legii in calitate de subiect al activitatii de intreprinzator in Republica Moldova.
Selectarea rezidentilor se efectuează de catre administratie pe bază de concurs, tinandu-se cont de volumul si caracterul investitiilor preconizate, de necesitatea de creare a infrastructurii de productie a zonei, de mentinerea orientarii zonei libere spre fabricarea productiei industriale pentru export, de teritoriul si terenurile disponibile, de asigurarea cu forta de munca, apa, resurse energetice s.a.
Participantii la concurs prezinta dosarele de concurs Administratiei ZAL, an 2-a exemplare:

 • Cerere, adresata Administratorului Principal, privind admiterea la concursul de selectare
 • Copia dupa certificatul de inregistrare a intreprinderii eliberat de CIS sau scrisoare de garantie privind constituirea si inregistrarea persoanei juridice in caz de selectare
 • Copia dupa documentul de confirmare a platii cotizatiei de participare la concurs
 • Proiectul investitional / business planul pentru 2-3 ani de activitate in conditiile ZAL
 • Intentia de participare la dezvoltarea infrastructurii ZAL in conditiile impuse de concurs
 • Nume/Prenume persoane autorizate sa actioneze in numele participantilor la concurs cu dreptul de semnatura
 • Informatie succinta despre participant
 • Copia bilantului contabil pentru ultimul an de activitate
 • Posibilitati de sponsorizare
 • Candidatii care nu au proprietati imobiliare in cadrul zonei libere vor prezenta un antecontract in care vor fi stipulate conditiile de arenda a spatiului, iar proprietarii de imobile – acte care atestă dreptul de proprietate.
In termen de maxim 30 zile de la momentul aprobarii rezultatelor concursului invingatorul se obliga sa incheie cu Administratia contract pentru desfasurarea activitatii antreprenoriale in ZAL. Data semnarii contractului constitue data de inregistrare a invingatorului la concurs in calitate de rezident al ZAL.
In cazul in care candidatul inscris la concurs nu este selectat in calitate de invingător, taxa de participare la concurs nu se restituie.